شناخت انواع پرندگان

با حضور وزیر علوم و با دستور رئیس جمهور ؛ بهره برداری از دو طرح عمرانی دانشگاههای سمنان و دامغان | پرندگان

خوش آمدید!!!
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

درون مراسمی با حضور دکتر غلامی وزیر علوم ، بررسی ها و فناوری درون دانشگاه سمنان دو طرح عمرانی دانشگاههای سمنان و دامغان با دستور رئیس جمهور به صورت کلیپ کنفرانس افتتاح شد .