شناخت انواع پرندگان

برگزاری کارگاه درست نویسی وفنون نگارش درون دانشگاه سمنان | پرندگان

خوش آمدید!!!
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

کارگاه درست نویسی وفنون نگارش با عنوان “ مروری بر فنون نوشتن ،از نظریه تا عمل”ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان برگزار شد .