شناخت انواع پرندگان

‫تاکید رئیس دانشگاه صنعتی قم برحفظ نظم و تامین آرامش دانشجویان درون جلسات امتحان | پرندگان

خوش آمدید!!!
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

به گفته رابطه ها عمومی دانشگاه : به قصد آرامش هر چه بیشتر دانشجویان درون جلسات امتحان، سالن های برگزاری امتحانات جهت برخورداری از امکانات لازم به کرات توسط مسئولین دانشگاه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

درون این راستا دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم از سالن های مذکور بازدید کرد و ضمن عرض خسته نباشید و خداقوت به کارکنان،بر حفظ نظم و تامین آرامش دانشجویان درون جلسات امتحانی تاکید کرد.